Skip to content

Moderiranje: Reclaim istraživanja sa FPN-a

Moderiranje - RECLAIM - FPN - Tadija Mitić

Debitantski nastup kao moderator na predstavljanju RECLAIM istraživanja sa naslovom “Politike reprezentacije u Srbiji: Predstav(ljanj)e i demokratski legitimitet”.

Tim sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, sproveo je istraživanje u 16 gradova i opština u Srbiji. Prezentacija se održala na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Nišu, a govornici koji su bili glavni akteri moje moderacije bili su:

  • Jelena Lončar – docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorirala u oblasti političkih nauka na Univerzitetu u Jorku u Velikoj Britaniji.
  • Dušan Spasojević – vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bavi se civilnim društvom, partijama i partijskim sistemima i demokratskom tranzicijom u post-komunističkim društvima.
  • Dušan Vučićević – docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Angažovan na predmetima Politički sistem Srbije, i Izbori i izborni sistemi na osnovnim studijama, ali i Izborni sistemi – dizajn i posledice na master studijama.

Celo RECLAIM prezentovanje istraživanje možete pogledati OVDE

JOŠ slika:

14. Novembar 2022.