Skip to content

Sastanak: Nikola Bertolini – šef za saradnju EU u Srbiji

U okviru posla u Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju (NKD), imao sam priliku da se upoznam i razgovaram sa gospodinom Nikolom Bertolinijem – šefom za saradnju u Delegaciji EU u Srbiji. Kao sveže “pojačanje” u NKD-u, smatrali su da sam dovoljno reprezentativan da mogu da vodim jedan ovako ozbiljan sastanak sa jednim od najviših EU zvaničnicima u Srbiji.

26. Jul 2022.