Skip to content

Predavanje: Međunarodni kongres pravnika 2021

Držao sam predavanje na Međunarodnom kongresu pravnika 2021, koji je organizovala KEC grupa na Kopaoniku, sa temom predavanja: “Informacije od javnog značaja u vreme pandemije COVID-19“. Kongres i moje predavanje slušalo je preko 100 stručnjaka iz oblasti prava.

Kongres je posećen bio od strane pravnika iz Regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska…).

Još slika:

Zaključak: Stekao sam mnogo novih poznanstava, ljudi su imali prilike da steknu mišljenje o meni i mom znanju, nakon čega sam zvan na mnogobrojne ovakve događaje da budem jedan od govornika.

Novembar 25 – 28. 2021.